Dịch Vụ Nhận Khoán Việc

Dịch vụ Nhận Khoán Việc được thực hiện thông qua hợp đồng kinh tế, được quy định cụ thể về số lượng, chất lượng, giá thành và thời gian hoàn thành, trách nhiệm bồi thường khi nhà thầu để xảy ra mất, hư hỏng hoặc hàng hóa không đạt chất lượng…

Dịch vụ Khoán Việc được Minh Việt HR thực hiện tại nhà xưởng của khách hàng. Máy móc thiết bị, công cụ nhà xưởng do khách hàng trang bị. Minh Việt HR cung cấp công nhân trang bị bảo hộ lao động theo quy định tới thực hiện công việc, trả lương và các chế độ khác cho công nhân của mình, giá thành được tính trên đơn vị sản phẩm hoặc khối lượng hàng hóa hoàn thành.

Công việc khoán được thực hiện tại nhà xưởng của khách hàng cũng sẽ giúp cho khách hàng thường xuyên kiểm soát chất lượng, tiến độ một cách tốt nhất. Nhân sự vẫn chịu sự quản lý, điều hành của Minh Việt HR, tuy nhiên khách hàng vẫn có thể kiểm sóat, giám sát sản phẩm ngay khi còn trên chuyển sản xuất. Công được việc khoán có thể là một công đọan hay cả quy trình sản xuất.

Minh Việt HR chuyên nhận khoán việc cho các ngành sau:

 • May mặc, dệt, giày gia, lắp ráp linh kiện
 • Dán tem, phân loại hàng hóa, đóng gói, bốc xếp, vận chuyển hàng hóa
 • Cơ khí, cơ khí chính xác
 • Giao hàng nhanh, chở hàng.

Lợi ích của dịch vụ Nhận Khoán Việc :

 • Nhân sự linh động theo mùa vụ, dự án
 • Quản lý tốt định phí, tối ưu hóa lợi nhuận
 • Giảm rủi ro về tranh chấp lao động
 • Tránh gánh nặng về tuyển dụng và đào tạo nhân lực
 • Giúp doanh nghiệp tập trung cho các công việc trọng yếu

Ưu điểm của Minh Việt HR:

 • Năng lực quản lý sản xuất, quản lý nhân sự của đội ngũ Vin HR là một lợi thế vượt trội so với các nhà cung cấp khác.
 • Mạng lưới 5,000 Nhân viên đang làm việc tại các dự án ở nhiều khu công nghiệp trên toàn quốc
 • Mô hình Đối tác Nhân lực (HR Freelancer) năng động với đại diện tại các tỉnh Đồng Nai, Thành Phố HCM, Bình Dương.
 • Năng lực tuyển dụng mạnh nhờ cơ sở dữ liệu ứng viên đã được xếp loại và phần mềm hỗ trợ thông minh
 • Luân chuyển và tùy biến theo mùa vụ rất cao
 • Khả năng triển khai dự án nhanh trên quy mô lớn
 • Kiến thức chuyên sâu về luật lao động và vận dụng tại Việt Nam